Safari-Ete 2016

Die Sakekamer se jaarlikse Safari-Ete word weer op Vryadag 21 Oktober gehou.

Almal kom by die dorpswembad se parkeeterein bymekaar omstreeks 18:30 vir 19:00. Daar is slegs 80 sitplekke beskikbaar. Sodra die deure van die bus toe is, sal ons sien waarheen die drywer ons gaan neem, of waar hy gaan stop, of wat ons gaan versnapper of gebruik...

Kaartjies beloop R100-00 per persoon vir lede en R140-00 per persoon vir nie-lede. RSVP asseblief by Heléne Nel, Tel. 076 921 1163

Merccuresnowball rsam